Rustykalna Sesja Plenerowa, a w tym wypadku sesja dla Pani florystki. Dziś wpis mniej ślubny choć również klimatyczny. Zdjęcia odbyły się w Solcu Zdroju czyli miejscowości uzdrowiskowej niedaleko Buska Zdroju. Uwielbiam fotografować taki klimat, takie okoliczności przyrody. To coś co sprawia mi ogromna radość i frajdę z pracy. Dlatego z wielka chęcią podjąłem się tego zadania bo wiedziałem że może wyjść z tego coś bardzo fajnego. Efekty tego wyjazdu i całej pracy można obejrzeć na kilku poglądowych zdjęciach poniżej. Zapraszam serdecznie i pozdrowienia dla całej ekipy, która dzielnie dala rade podczas sesji. Bardzo chciałbym by wesela i sesje ślubne jakie mam okazje fotografować były własnie w takim rustykalnym klimacie i tak fajnie zorganizowane. Polecam gorąco takie klimaty.

Rustykalna Sesja Plenerowa | Fotograf Ślubny Kielce

Rustic Outdoor Session, in this case a session for Mrs. Florist. Today, the entry is less weddings but also climatic. The photos took place in Solec Zdrój, a health resort near Busko Zdrój. I love to photograph such a climate, such circumstances of nature. It’s something that gives me great joy and fun at work. That’s why I was very happy to take on this task because I knew that something very cool could come out of it. The effects of this trip and the whole work can be seen in several pictorial photos below. I invite you cordially and greetings to the whole team, who would be brave enough during the session. I would love to have weddings and wedding sessions that I have the opportunity to photograph were in such a rustic atmosphere and so well organized. I highly recommend such climates.